คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

พานไหว้ครูของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสวยงาม

วันที่ 21 กันยายน 2560 พานไหว้ครูของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสวยงาม ในพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2560...รางวัลแห่งความเพียรพยายามและพลังของการรวมกันเป็นหนึ่งของเม็ดทรายทุกเม็ด...ด้วยความภูมิใจ

8

 

7

6

1

2

3

4

5