ขอเชิญนิสิตที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบสินค้าไปรษณีย์

///ขอเชิญนิสิตที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบสินค้าไปรษณีย์

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) จัดให้มีการจัดประกวดการออกแบบสินค้าไปรษณีย์ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษา และเยาวชนไทยที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี ได้สร้างสรรค์ผลงานผ่านการออกแบบและ/หรือปรับรูปแบบสินค้าไปรษณีย์ เพื่อนำไปผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าผ่านกระบวนการ Design Thinking และเพื่อเพิ่ม Function การใช้งานผลิตภัณฑ์ต่างๆ ชิงรางวัล 240,000.- บาท ซึ่งสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 23 สิงหาคม 2561 และได้จัดส่งระเบียบการประกวดฯ มาพร้อมนี้สามารถดูรายละเอียด/สอบถามเพิ่มเติมที่ www.thailandpost.co.th และฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้าบริการไปรษณีย์ 0 2831 3965, 0 2831 3899

รายละเอียดโครงการ (คลิก)

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

2018-07-23T15:42:44+00:00