ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

//ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
24 02, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบประปาและห้องน้ำชาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biidding)

2020-02-24T11:45:01+00:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบประปาและห้องน้ำชาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biidding) 2020-02-24T11:45:01+00:00
29 01, 2020

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและห้องน้ำชาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

2020-01-29T18:27:55+00:00

รายละเอียดของประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ (คลิก)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและห้องน้ำชาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) 2020-01-29T18:27:55+00:00
18 12, 2019

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งานปรับปรุงระบบประปาและห้องน้ำชายคณะศิลปกรรมศาสตร์)

2019-12-18T08:51:02+00:00

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งานปรับปรุงระบบประปาและห้องน้ำชายคณะศิลปกรรมศาสตร์) 2019-12-18T08:51:02+00:00
22 08, 2019

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-09-24T20:53:16+00:00

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก) ตั้งแต่วันที่ 22/08/2562 ถึง 30/08/2562  เสนอราคา วันที่ 02/09/2562 เปิดซอง วันที่ 03/09/2562 เวลา 13.00 น.

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2019-09-24T20:53:16+00:00
17 08, 2019

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่สนใจสมัครสอบ SWU SET เพื่อโอกาสในการยกเว้นการเรียน (Exemption) ในวิชา SWU 121 และ SWU 122

2019-09-24T20:53:17+00:00

- รอบที่ 1 วันที่ 31 สิงหาคม 62 เวลา 09.00 - 12.00 น.  - รอบที่ 2 วันที่ 31 สิงหาคม 62 เวลา 13.00 - 16.00 น. ลิ้งค์ ในการสมัครสอบ >> https://forms.gle/tQKJ2M2Ai2X4NDfX7 * จะเปิดระบบการรับสมัครออนไลน์ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 * ** หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 12167 /02-2603934 ประกาศเรื่อง การยกเว้นการเรียน (Exemption) รายวิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไปของนิสิตระดับปริญญาตรี และ  ประกาศเรื่อง การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (คลิก)

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่สนใจสมัครสอบ SWU SET เพื่อโอกาสในการยกเว้นการเรียน (Exemption) ในวิชา SWU 121 และ SWU 122 2019-09-24T20:53:17+00:00