ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

//ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
15 07, 2020

ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-07-15T16:57:47+00:00

รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ศป. 07/2563 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-07-15T16:57:47+00:00
13 07, 2020

ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-07-13T16:08:15+00:00

ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-07-13T16:08:15+00:00
5 06, 2020

ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2020-06-09T20:16:31+00:00

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ (คลิก)

ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2020-06-09T20:16:31+00:00
2 06, 2020

ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2020-06-02T10:49:32+00:00

ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2020-06-02T10:49:32+00:00
14 04, 2020

ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตาเผาไฟฟ้าแบบเปิดหน้า ขนาด 440 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-04-14T09:23:29+00:00

ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตาเผาไฟฟ้าแบบเปิดหน้า ขนาด 440 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-04-14T09:23:29+00:00
13 04, 2020

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและป้องกันอัคคีภัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-04-13T11:40:03+00:00

รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม โปรดคลิก ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและป้องกันอัคคีภัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ศป 05/2563 การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและป้องกันอัคคีภัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ตามประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 และ ขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและป้องกันอัคคีภัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ vanna@g.swu.ac.th

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและป้องกันอัคคีภัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-04-13T11:40:03+00:00
10 04, 2020

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปล่องลิฟต์ภายนอกอาคาร 16 ชั้น พร้อมติดตั้งลิฟต์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-04-10T14:12:35+00:00

โปรดคลิกเพื่อดู รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม และ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ รายละเอียดของ ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ vanna@g.swu.ac.th

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปล่องลิฟต์ภายนอกอาคาร 16 ชั้น พร้อมติดตั้งลิฟต์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-04-10T14:12:35+00:00
8 04, 2020

-ร่าง- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและป้องกันอัคคีภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-04-08T16:42:24+00:00

รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม โปรดคลิก -ร่าง- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและป้องกันอัคคีภัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ -ร่าง- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและป้องกันอัคคีภัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน และ ขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและป้องกันอัคคีภัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ vanna@g.swu.ac.th

-ร่าง- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและป้องกันอัคคีภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-04-08T16:42:24+00:00
7 04, 2020

-ร่าง- ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปล่องลิฟต์ภายนอกอาคาร 16 ชั้น พร้อมติดตั้งลิฟต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-04-07T14:00:53+00:00

โปรดคลิกเพื่อดู รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม และ -ร่าง- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ รายละเอียดของ ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ vanna@g.swu.ac.th

-ร่าง- ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปล่องลิฟต์ภายนอกอาคาร 16 ชั้น พร้อมติดตั้งลิฟต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-04-07T14:00:53+00:00
2 04, 2020

ประกาศประกวดราคาซื้อเตาเผาไฟฟ้าแบบปิดหน้า ขนาด 440 ลิตร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-04-02T15:29:22+00:00

รายละเอียดในประกาศ, เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ฉบับเต็ม และรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ (คลิก)

ประกาศประกวดราคาซื้อเตาเผาไฟฟ้าแบบปิดหน้า ขนาด 440 ลิตร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-04-02T15:29:22+00:00