ขอแสดงความยินดีกับ น้องอาย ปาลิตา เชื้อสาวะถี นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล กับตำแหน่ง “GRAND CHAMPION Of GreatBellNuntita Singing Contest Smule Karaoke Season2”

/, ระดับปริญญาตรี/ขอแสดงความยินดีกับ น้องอาย ปาลิตา เชื้อสาวะถี นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล กับตำแหน่ง “GRAND CHAMPION Of GreatBellNuntita Singing Contest Smule Karaoke Season2”
ขอแสดงความยินดีกับ น้องอาย ปาลิตา เชื้อสาวะถี นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล กับตำแหน่ง “GRAND CHAMPION Of GreatBellNuntita Singing Contest Smule Karaoke Season2” 2018-09-10T11:26:43+00:00

Project Description

ขอแสดงความยินดีกับ น้องอาย ปาลิตา เชื้อสาวะถี นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว
ได้คว้าตำแหน่ง “GRAND CHAMPION Of GreatBellNuntita Singing Contest Smule Karaoke Season2” ด้วยเพลง หม้ายขันหมาก ของศิลปิน แม่ผึ้ง พุ่มพวง ดวงจันทร์ ในกิจกรรม GreatBellNuntita Singing Contest Smule Karaoke Season2 โดยได้รับรางวัลถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท ไปครอบครอง
Cr. FB เบลล์ นันทิตา