คนเก่งศิลปกรรม

คนเก่งศิลปกรรม 2022-02-02T13:14:06+00:00

ขอแสดงความยินดีกับ นายณภัทร นาอุดม นิสิตชั้นปี 2 ของสาขาวิชาฯ ที่ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” การแข่งขัน Nutavut Online Guitar Competition 2020

*ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐธัญ กองมะลิกันแก้ว ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ2 การประกวดภาพวาดโครงการไวท์แคนวาสไทยแลนด์ 2020

*ขอแสดงความยินดีกับ กิตติศักดิ์ จันทร์หอม (วาเลนไทน์) ปี 3 สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโอกาสได้เป็นแชมป์ประเภท Contemporary Solo Open Age ในการแข่งขัน H.M. Contemporary Solo Open age รายการ 7th C.S.T.D. Thailand Dance Grand Prix 2020 ณ โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์ วันที่ 13 กันยายน 2563

* ขอแสดงความยินดีกับ นายพันกร งามขำ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดเมธาวีศรีนครินทร์ ประจำปี 2563