แผนยุทธศาสตร์และรายงานประจำปี

//แผนยุทธศาสตร์และรายงานประจำปี
แผนยุทธศาสตร์และรายงานประจำปี 2022-10-07T16:37:29+00:00
หัวข้อ รายละเอียด วันที่
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน คณะศิลปกรรมศาสตร์ รายละเอียด 07/10/2022
ร่างฯ รายงานประจำปี 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายละเอียด 06/09/2022
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) รายละเอียด 31/03/2022
แผนปฏิบัติการประจำปี - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียด 25/03/2022
แผนยุทธศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2565-2568 รายละเอียด 10/03/2022
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) รายละเอียด 09/03/2022
รายงานประจำปี 2562 รายละเอียด 01/07/2021
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) รายละเอียด 29/04/2021
แผนปฏิบัติการประจำปี - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียด 23/12/2020
รายงานประจำปี 2561 รายละเอียด 13/07/2020
รายงานประจำปี 2560 รายละเอียด 04/02/2020
แผนปฏิบัติการประจำปี - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียด 22/01/2020
รายงานประจำปี 2559 รายละเอียด 01/10/2019
แผนยุทธศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 รายละเอียด 23/09/2019
แผนปฏิบัติการประจำปี - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียด 03/01/2019
แผนปฏิบัติการประจำปี - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียด 05/01/2018
รายงานประจำปี 2558 รายละเอียด 28/03/2017
แผนปฏิบัติการประจำปี - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด 06/01/2017
รายงานประจำปี 2557 รายละเอียด 07/09/2016
แผนปฏิบัติการประจำปี - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายละเอียด 06/01/2016
แผนยุทธศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2556-2559 รายละเอียด 06/01/2016
รายงานประจำปี 2556 รายละเอียด 04/06/2015
รายงานประจำปี 2555 รายละเอียด 04/06/2014