คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

แสดง # 
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ขอเชิญชม กิจกรรมดนตรีดีๆ กับรายการนักผจญเพลง ช่อง Thai PBS มาจัด Mini Concert & Workshop ดนตรี 15 มกราคม 2561 14
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท นอกเวลาราชการ วันนี้ ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2561 11 มกราคม 2561 21
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว เปิดรับสมัครแล้ว TCAS รอบ 2 10 มกราคม 2561 53
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล TCAS รอบ 2 รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตจำนวน 35 คน 10 มกราคม 2561 19
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด LOGO กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 08 มกราคม 2561 11
สาขาวิชานาฏศิลป์เปิดรับสมัครแล้ว TCAS รอบ 2 08 มกราคม 2561 17
สาขาวิชาศิลปะการแสดงเปิดรับสมัครแล้ว TCAS รอบ 2 08 มกราคม 2561 24
เชิญชม Clarinet Recital & Masterclass จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 05 มกราคม 2561 12
ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความ/เข้าร่วมประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1 05 มกราคม 2561 22
ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรที่สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม QD IN HOUSE และ/หรือ QD CLINIC 04 มกราคม 2561 22
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจรักงานศิลปะ สมัครงานในตำแหน่ง "พนักงานประจำแกลลอรี่ ประจำบริษัท Echo One Artspace" 04 มกราคม 2561 29
ขอเชิญผู้สนใจร่วมนิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศออสเตรเลีย พร้อมข้อมูลทุนการศึกษา 03 มกราคม 2561 29
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นิสิต เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 13 และส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 13 29 ธันวาคม 2560 34
ประกาศปิดอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 28 ธันวาคม 2560 27
ประกาศสำหรับนิสิตหลักสูตรครู 5 ปี จบ 2/60 เรื่องกำหนดการขอใบประกอบวิชาชีพครู และกำหนดการแจ้งจบ 22 ธันวาคม 2560 36
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานศิลปกรรม 21 ธันวาคม 2560 76
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน 18 ธันวาคม 2560 101
ประกาศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 2 จำนวน 410 คน 18 ธันวาคม 2560 561
ขอเชิญผู้สนใจส่งผลเข้าประกวดในโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัลแว่นแก้วครั้งที่ 14 15 ธันวาคม 2560 56
ขอเชิญนิสิตที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดหนังสั้นในกิจกรรมประกวดหนังสั้น "@สคบ. ครั้งที่ 2" 13 ธันวาคม 2560 109