คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

แสดง # 
ขอเชิญนิสิตที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย โดยมูลนิธิเอสซีจี ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ 23 เมษายน 2561 4
ขอเชิญนิสิตที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 23 เมษายน 2561 3
นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2561 23 เมษายน 2561 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์, วันเวลา และสถานที่สอบTCAS รอบที่ 2 23 เมษายน 2561 38
คณะศิลปกรรมศาสตร์เปิดหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร โดยคาดว่าจะเปิดรับนิสิตในปีการศึกษา 2562 23 เมษายน 2561 12
ขอเชิญชมการแสดงแสง สี เสียง ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล เรื่อง สืบสานทาง สร้างสายธาร เขื่อนขุนด่านปราการชล 23 เมษายน 2561 7
ประกาศรายชื่อผู้รับเงินสนับสนุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ระดับปริญญาเอก 10 เมษายน 2561 25
ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์) 09 เมษายน 2561 108
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2561 09 เมษายน 2561 21
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการและปฏิบัติการด้านศิลปกรรมสร้างสรรค์: จินตนาการปักผ้าด้วยริบบิ้น 05 เมษายน 2561 28
ประกาศปิดอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ เนื่องจากมหาวิทยาลัยดับกระแสไฟฟ้า 04 เมษายน 2561 19
ขอเชิญติดตามอ่าน "จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว" (ออนไลน์) ฉบับที่ 26 03 เมษายน 2561 28
กิจกรรมที่นิสิรหัส 60 ขึ้นไปต้องเข้าร่วม ตามหลักสูตร 02 เมษายน 2561 27
ขอเชิญชมการแสดงนาฏศิลป์นิพนธ์ประจำปีการศึกษา 2560 ของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานาฏศิลป์ 02 เมษายน 2561 47
รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา, สาขามานุษยดุริยางควิทยา และ สาขานวัตกรรมการออกแบบ 26 มีนาคม 2561 123
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ... ปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย 26 มีนาคม 2561 65
ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนพัฒนาครู 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2560) 26 มีนาคม 2561 81
ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน / กำหนดการสอบ / ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ TCAS#2 23 มีนาคม 2561 250
ขอเชิญนิสิต อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงานเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ (องครักษ์) 23 มีนาคม 2561 28
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์) 21 มีนาคม 2561 80