คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

การแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานเลี้ยงรับรองอาจารย์ที่ปรึกษาชาวไทย ชาวต่างชาติ และผู้ได้รับทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

วันที่ 29 มกราคม 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้รับเกียรติให้จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมแสดงในงานเลี้ยงรับรองอาจารย์ที่ปรึกษาชาวไทย ชาวต่างชาติ และผู้ได้รับทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ ณ ลานเล่นล้อ สนามกลางหม่อมราชวงศ์จุรีพรหมกมลาศน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3

1

2

4

5

6

7