คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

โครงการเครือข่ายมหกรรมศิลปะ ดนตรี และการแสดงครั้งที่ 4

                    คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ                             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการเครือข่ายมหกรรมศิลปะ ดนตรี และการแสดง  ครั้งที่ 4                                   เมื่อวันที่ 10-15 มิถุนายน 2557  ซึ่งเป็นโครงการศิลปะและวัฒนธรรมโดยความร่วมมือระดับอาเซียน               ซึ่งในปีนี้มีสถาบันการศึกษาและเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมถึง 14 สถาบัน