คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการนิทรรศการทางวิชาการและงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์นิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2557

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการนิทรรศการทางวิชาการและงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์นิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2558 นี้

วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลา 17.00 -21.00 น. ณ หอดนตรีและศิลปการแสดง ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
วันที่ 2 พฤษภาคม 2558 ณ หอนาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 5 

รายละเอียดโครงการ (คลิก)