คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

โครงการแสดงมุทิตาจิต ต่อคณาจารย์อาวุโส 2559

โครงการแสดงมุทิตาจิต ต่อคณาจารย์อาวุโส (โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรคุณภาพ อาจารย์คุณธรรม ศิลปกรรมศาสตร์) รศ.ดร.มานพ วิสุทธิแพทย์ และ นายดำรงเกียรติ อิศรวิชัยกุล เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ วันพุธที่ 14 กันยายน 2559 ณ ชั้น 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์

 1

2

3

4

 5

6

 

7

8

9

10

11

12

13

14

17

18

19

21

25

26

37

39

48

50

51

52

54

57

58

61

64

65