คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

การแสดงแสงสีเสียงประกอบสื่อผสม ชุด"มาฆปูรมีศรีสระแก้ว"

งานแสดงแสงสีเสียงสด๊กก๊อกธม ปีที่ 3 "คืนฝัน สันติ โลกา บูชามาฆปูรมี" วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2560 เนื่องในวันบูชามาฆปูรมีศรีสระแก้ว ณ ปราสาทสด๊กก๊อกธม อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
การแสดงแสงสีเสียง "มาฆปูรมีศรีสระแก้ว ตอนที่ 1"

การแสดงแสงสีเสียง "มาฆปูรมีศรีสระแก้ว ตอนที่ 2"

เครดิตสื่อ จาก youtube id: healitybike tapraya