คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีอายุครบ 6 ปีแห่งการสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างมีคุณภาพ โดยท่านคณบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร และท่านรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชากร จารุศิริ พร้อมคณาจารย์และนิสิต ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

Dean Act1