ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมถวายเครื่องอุปโภคบริโภค แด่พระภิกษุสงฆ์อาพาธ ในโครงการวันมาฆบูชา 2565

///ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมถวายเครื่องอุปโภคบริโภค แด่พระภิกษุสงฆ์อาพาธ ในโครงการวันมาฆบูชา 2565

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการวันมาฆบูชา 2565
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมถวายเครื่องอุปโภคบริโภค แด่พระภิกษุสงฆ์อาพาธ
ณ สำนักสงฆ์ป่ามะขาม สถานที่ดูแลพระอาพาธ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
– สถานที่รับบริจาค : โถงชั้น 1 อาคารประสานมิตร
– วันรับบริจาค : วันที่ 24 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2565 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
– เวลารับบริจาค : 08.30 – 16.30 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
062-494-6594 (คุณปยุต)
087-706-9559 (คุณกนกนัจ)

2022-01-24T13:01:01+00:00