คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

โครงการสวนศิลปะลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 ตอน ลัดเลาะเมืองไทย สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมขึ้น ณ ลานกิจกรรมรอยัลพาร์ค พลาซ่า ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค

วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการสวนศิลปะลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 ตอน ลัดเลาะเมืองไทย สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมขึ้น ณ ลานกิจกรรมรอยัลพาร์ค พลาซ่า ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค...นาฏศิลป์ไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต เรียนรู้กระบวนการสร้างผลงานและฝึกการบริหารจัดการจากประสบการณ์จริง

12

8

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

13

14